Administrator Blocuri şi Asociaţii de Proprietari

0
3598

AdminImob GA a constatat că Asociaţiile de Proprietari au o nevoie vizibilă de un portofoliu suplu și eficient, cu exigență și utilitate în servicii fără a avea un cost inutil. Plusăm pe sprijinul membrilor Comitetului Executiv, Preşedintelui şi proprietarilor care tind să se implice în acestă activitate, favorizând o administrare calitativă a imobilului.

Ca o majorare a administratorilor de blocuri din România, pregătirea necesară pentru a desfășura acestă activitate este nulă, iar legislația din România este de foarte multe ori blurată sau incompletă partenerului, de unde derivă că este valabil și în cazul legislației asociației de proprietari.

Prin care concluzionăm, cum că acestea există ca principale motive pentru care multe dintre Asociații au probleme mari în alcătuirea situațiilor ce țin de contabilitate, unori chiar și încălcarea legii, după contravenție amenzile în astfel de situații pot urca la sume considerabile ce vor fi achitate tot de asociație!

Gama serviciilor Admin Imob GA își implică activitatea de Administrator bloc Bucuresti ( sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6 ) si Ilfov, în sfera acestor imobile cu îndemânarea specialiștilor noștrii oferind avantajul unei experiențe ce va rezolva eventualele probleme existente la momentul preluării și a aduce situația contabilă a blocului dumnevostră la un grad ridicat de corectitudine, siguranță și transparență.

Garantăm prin precizie că activitatea nostră este fondată cu profesionalism, claritate și însărcinarea datoriilor cu responsabilitate. Aducem cu noi suficiente argumente pozitive cu aplicabilitate pentru a consuta următoarele servicii ce pot sta la dispoziția asociației și/sau proprietarilor din cadrul imobilului.

 

Contabilitate

 • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale;
 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
 • Prezentarea rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
 • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

 

Casierie

Încasarea, fixată oridinar și conformă a locurilor specificate în contract, a cotelor de contribuție a proprietăților la cheltuielile actuale ale asociației precum a altor drepturi cuvenite asociației de proprietari.

 

Administrare tehnică

 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune;
 • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună;
 • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;
 • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc)

Ne puteti contacta la adminimobga.ro | office@adminimobga.ro | 0773 850 548

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here